zaktualizowano : 06.01.2024


Zastosowanie CO2 jako czynnika chłodniczego rozwinęło się szeroko w ostatnich latach. CO2 jest skutecznym czynnikiem chłodniczym, alternatywą dla substancji takich jak chlorowane i fluorowane węglowodory, które są o wiele bardziej szkodliwe dla środowiska i niszczą warstwę ozonową.

Gaz skroplony pod ciśnieniem. Produkt jednorodny, chemicznie obojętny, niepalny i nietoksyczny, o klasach czystości 3,0 (99,9%) i 4.5 (99,995%). Jest czynnikiem zastępującym takie czynniki syntetyczne jak R22, R404A i R507. Charakteryzuje się wysokim poziomem ciśnienia tłoczenia w typowym zakresie parametrów pracy układów chłodniczych. Stosowany w chłodnictwie do niskich i średnich temperatur, w przemyśle oraz w chłodnictwie komercyjnym m.in. w instalacjach chłodniczych w sklepach, głównie w układach kaskadowych.